Posts

Showing posts from October, 2017

मामी आजी - आठवण

Image
आज थोडी personal पोस्ट लिहितेय आणि त्याबरोबर तिच्यावर पूर्वी एकदा केलेली कविता पोस्ट करतेय. मामी आजी ही खरतर नात्याने माझी आजेसासू(आजेसासूबाई).... माझ्या सासूबाईची मामी.पण  मी तिला कधीच अहो-जावो केलं नाही , ती माझीही मामी आजीच होती.आज तिची खूप आठवण आली कारण मागच्या दिवाळीत गोव्याला मामीआजीबरोबर होतो आणि ह्या वर्षी ती दिवाळीला नसेल असे वाटलंही नव्हते.  तिची आणि माझी पहिली भेट माझ्या लग्नात महणजे २००७ साली झाली...मी नऊवारी साडी नेसायची ठरवल्यापासून मला सासूबाई सांगत होत्या.. अग गिरीजा आणि मामी तुला नेसवेल नऊवारी..तू काळजी करू नको... पण मला नात्याने आजेसासू असणारी हो कोणीतरी आजी आणि तिच्याकडून नऊवारी नेसायची म्हणजे थोडे अवघडल्यासारखे वाटत होते..त्याचीच काळजी जास्त वाटत होती :) पण नवीन असल्याने मी काही बोलले नाही.. मग मामी आजीला लग्नाच्या आदल्या दिवशी पहिले, उंचपुरा बांधा, देखणा चेहरा असलेली, पांढऱ्या रंगाच्या नऊवारी मधली तिची प्रेमळ मूर्ती... ती माझ्याशी बोलली आणि इतके छान वाटले की त्यानंतर ती माझीही मामी आजीच  होऊन गेली अगदी कायमची........मग हक्काने इतकी वर्ष  मी गोव्याला देवीला

Vedic Math for 8th Class is live

Image
Vedic Math is simple and easy way of mathematics. It is mental and therefore 2 to 5 times faster than conventional methods. It is also very helpful in competitive exams. Vedic math has only 16 main formulae and these formulae cover most of the methods. Therefore, the methods are repeatable and easy to understand. Vedic math is also helpful to quickly check answers. It was invented by Shankaracharya Shree Bharathi Krushna Teerthaji Maharaj. This book is first in its series. It is an attempt to structure Vedic Math as per school curriculum. I am confident that you are enjoying Vedic math and the book.  I can assure you that you will enjoy the book and it shall help the pupils. If you are in Indian subcontinents, we will send the book by post. For everyone else e-book is available. The price of the book is Rs. 339 for Indian subcontinent. Paperback is available on instamojo.  You may buy it on  Instamojo .  Digital copy is available on Google Play now.  Related Article