Posts

Showing posts from 2017

Featured Post

"नजर" पुस्तक प्रकाशनाच्या निमित्ताने

Image
आज ही पोस्ट माझ्यासाठी खूप विशेष आहे कारण आज "नजर" ह्या मराठी काव्यसंग्रहाची digital कॉपी प्रकाशित होतेय. हे पुस्तक Google play वर खाली दिलेल्या लिंक वर available आहे तसेच पुस्तकाची hard copy देखील उपलब्ध आहे.

नजर google play link. हार्ड कॉपी येथे उपलब्ध आहे.

     आजपर्यंत ह्या blog वर वेळोवेळी अनेक कविता मी पोस्ट केल्या ज्याला खूप छान प्रतिसाद मिळाला हा काव्यप्रवास माझ्यासाठी खूप विशेष होता.खूप वेळा आपल्याया एखादी गोष्ट आवडते जी आपण profession म्हणून choose करतो असे नाही पण त्या छंदात, त्या कामात तुम्हाला जे समाधान मिळते ते बाकी सगळ्या पेक्षा मोठे असते.मलाही काही वर्षाच्या gap नंतर सुरु झालेला हा कवितांचा प्रवास खूप काही देऊन जात आहे.
       ह्या संपूर्ण प्रक्रियेमध्ये माझ्यासाठी त्या कवितेत मांडायचा "विचार" कायम महत्वाचा होता, मग त्याला साजेसे शब्द आणि त्यातून फुलणारे काव्य हा अनुभव जितका आनंद देणारा होता, तितकाच अंतर्मुख करणारा होता.अनेकदा जी कविता सुचतेय  तो विचार सतत मनात असताना, तो विचार तुमचा ताबा घेतो तुम्हाला दुसरे काहीही सुचू देत नाही आणि स्वतः कडे आण…

Eco friendly lantern for Deepawali

Image
As you know by now one of our focus is to develop eco-friendly lifestyle. For last 3 years we have been making Ganesha idol at home. For so many years we are making eco friendly lantern for Deepawali.
        Few years ago we made lantern from handmade paper. Even the handmade paper was made at home. Last year we made a simple spherical lantern with wire frame.
        This year we thought of making a lantern of ice cream sticks and canvas. This was a very simple rectangular design and it was mainly to show my daughter how simple it is make a lantern.
        We used potato and okra to design stamps. We also bought leaves from the shop to decorate the lantern. You may get an idea of the stamps and other things from below picture.मामी आजी - आठवण

Image
आज थोडी personal पोस्ट लिहितेय आणि त्याबरोबर तिच्यावर पूर्वी एकदा केलेली कविता पोस्ट करतेय.


मामी आजी ही खरतर नात्याने माझी आजेसासू(आजेसासूबाई).... माझ्या सासूबाईची मामी.पण  मी तिला कधीच अहो-जावो केलं नाही , ती माझीही मामी आजीच होती.आज तिची खूप आठवण आली कारण मागच्या दिवाळीत गोव्याला मामीआजीबरोबर होतो आणि ह्या वर्षी ती दिवाळीला नसेल असे वाटलंही नव्हते.

 तिची आणि माझी पहिली भेट माझ्या लग्नात महणजे २००७ साली झाली...मी नऊवारी साडी नेसायची ठरवल्यापासून मला सासूबाई सांगत होत्या.. अग गिरीजा आणि मामी तुला नेसवेल नऊवारी..तू काळजी करू नको... पण मला नात्याने आजेसासू असणारी हो कोणीतरी आजी आणि तिच्याकडून नऊवारी नेसायची म्हणजे थोडे अवघडल्यासारखे वाटत होते..त्याचीच काळजी जास्त वाटत होती :) पण नवीन असल्याने मी काही बोलले नाही.. मग मामी आजीला लग्नाच्या आदल्या दिवशी पहिले, उंचपुरा बांधा, देखणा चेहरा असलेली, पांढऱ्या रंगाच्या नऊवारी मधली तिची प्रेमळ मूर्ती... ती माझ्याशी बोलली आणि इतके छान वाटले की त्यानंतर ती माझीही मामी आजीच  होऊन गेली अगदी कायमची........मग हक्काने इतकी वर्ष  मी गोव्याला देवीला जाताना…

Vedic Math for 8th Class is live

Image
Vedic Math is simple and easy way of mathematics. It is mental and therefore 2 to 5 times faster than conventional methods. It is also very helpful in competitive exams. Vedic math has only 16 main formulae and these formulae cover most of the methods. Therefore, the methods are repeatable and easy to understand. Vedic math is also helpful to quickly check answers. It was invented by Shankaracharya Shree Bharathi Krushna Teerthaji Maharaj. This book is first in its series. It is an attempt to structure Vedic Math as per school curriculum. I am confident that you are enjoying Vedic math and the book. 
I can assure you that you will enjoy the book and it shall help the pupils. If you are in Indian subcontinents, we will send the book by post. For everyone else e-book is available. The price of the book is Rs. 339 for Indian subcontinent. Paperback is available on instamojo. You may buy it on Instamojo. Digital copy is available on Google Play now. 
Related Article


Contents of my next upcoming book: Vedic Math for 8th class

Image
Mathematics is a tricky subject. Those who love, enjoy it much and those who don’t, feel it’s boring. I lost interest in mathematics while in 7th class. Based on whatever I remember, it was mainly due lack of understanding of negative numbers. By nature, I am kinaesthetic person and therefore I refuse to accept anything unless understood thoroughly. Generally just memorization doesn’t work for me and the same thing happened about multiplication of negative numbers. Our teacher presented them as rules and I refused to accept them at face value. One year later my cousin grandfather started living with us and he had great interest in teaching. Moreover, his concepts in mathematics were extremely clear and he could answer all my crazy questions. This retriggered my interest in mathematics. The whole journey was so joyful that I wish everyone get a grandfather like him who is at home to help with fundamental questions in studies. Later, when I was in 9th I was introduced to Vedic Math by my…

Prosperity and Joy Turns 3

Image
This was a great year for PnJ. On second anniversary, I made an announcement of my book ‘Untold Vedic Astrology’. Untold Vedic astrology was published as per the plan and is getting awesome response all across the globe. PnJ published total three books last year and all of them were very well received by our viewers.         After ‘Untold Vedic Astrology’, we published ‘Eva and Shiva’ a book that logically explains Indian culture and its correlation to modern theories. Recently we also published ‘Vedic Astrology Practitioner Manual’. This book is a very good handbook for all practicing Vedic astrologers.         While working with many clients I realized that they feel helpless without astrologer for very basic things. Therefore, I am working on my next book ‘Plan your life with Vedic Astrology’. This book is for everyone. It will help you all in many things. This book may take a while, as simplifying such a complex task is nontrivial. Few more books are in the pipeline and will…

Basic Course on Vedic Astrology (Free)

Image

Contents of my next upcoming book “Vedic Astrology Practitioner Manual”

Image
Here is next book for Vedic Astrologers. Novice astrologers face a challenge in finding a book that can be used in studying Vedic Astrology and a reference book while continuing their studies. This book is a perfect balance of both. This book is developed considering all the concepts explained in my first book 'Untold Vedic Astrology' and therefore it is logically connected with fundamental ideas. Below are the contents of “Vedic Astrology Practitioner Manual”

1 Purpose 2 Introduction to Vedhic astrology 3 Applications of Vedhic astrology 4 How planets affect us? 5 Indian concept of time 6 Effects of Weekdays, Thithi and Vedhic months 7 How to read horoscope 8 Nature of ascendants 9 Rashi or signs 10 Graha or planets 11 Discussion on Bhava or houses 12 Planets in various houses 13 House owners in various houses 14

My next upcoming Book: Vedic Astrology Practitioner Manual

Image
As a student of Vedhic astrology, one of the challenges that I faced was to study classical texts. We have so many texts and every text has some exceptional content. Most of the translators did not get a chance to validate principles mentioned in the texts and due to this, the accuracy of translation was reduced. One of the examples is Moola rashi and Dhathu rashi. This is well explained in my book ‘Untold Vedhic Astrology’. Due to all the reasons mentioned above I started noting my own observations while studying various classical texts. Over the period of time I also felt that novice students of astrology can progress faster if they get validated knowledge. This is also good for the development of Vedhic astrology. Therefore, I decided to publish my notes from various classical texts as a manual. This is a good reference book for novice student of Vedhic astrology.         While making my notes I referred many classical texts including Bruhath Parashara Hora Shasthra, Bruhath Jathaka…