Posts

Featured Post

Book : Untold Vedic Astrology is Live

Image
Vedic Astrology is an advanced science. It is based on many principles in quantum physics. This book connects common ideas between quantum physics and Vedic Astrology. This will help astrologers to understand key principles better and help them apply them with confidence. The book connects Vedic astrology with 1.Triune brain theory 2.Multiple intelligence theory 3.Quantum physics 4.Fetus development 5.Body clock 6.Modern astronomy It also explains 1.Important principles for analysis 2.Building blocks of Vedic astrology 3.How significations of houses and signs were decided 4.9 various states of planets 5.Planetary war, conjunction and associaltion of planets 6.How to analyse Rahu and Kethu And much more Here are reviews from readers:
Price of the book is Rs. 279 in Indian subcontinents. You may order it here. Digital copy is available on Google Play.

मामी आजी - आठवण

Image
आज थोडी personal पोस्ट लिहितेय आणि त्याबरोबर तिच्यावर पूर्वी एकदा केलेली कविता पोस्ट करतेय.


मामी आजी ही खरतर नात्याने माझी आजेसासू(आजेसासूबाई).... माझ्या सासूबाईची मामी.पण  मी तिला कधीच अहो-जावो केलं नाही , ती माझीही मामी आजीच होती.आज तिची खूप आठवण आली कारण मागच्या दिवाळीत गोव्याला मामीआजीबरोबर होतो आणि ह्या वर्षी ती दिवाळीला नसेल असे वाटलंही नव्हते.

 तिची आणि माझी पहिली भेट माझ्या लग्नात महणजे २००७ साली झाली...मी नऊवारी साडी नेसायची ठरवल्यापासून मला सासूबाई सांगत होत्या.. अग गिरीजा आणि मामी तुला नेसवेल नऊवारी..तू काळजी करू नको... पण मला नात्याने आजेसासू असणारी हो कोणीतरी आजी आणि तिच्याकडून नऊवारी नेसायची म्हणजे थोडे अवघडल्यासारखे वाटत होते..त्याचीच काळजी जास्त वाटत होती :) पण नवीन असल्याने मी काही बोलले नाही.. मग मामी आजीला लग्नाच्या आदल्या दिवशी पहिले, उंचपुरा बांधा, देखणा चेहरा असलेली, पांढऱ्या रंगाच्या नऊवारी मधली तिची प्रेमळ मूर्ती... ती माझ्याशी बोलली आणि इतके छान वाटले की त्यानंतर ती माझीही मामी आजीच  होऊन गेली अगदी कायमची........मग हक्काने इतकी वर्ष  मी गोव्याला देवीला जाताना…

Vedic Math for 8th Class is live

Image
Vedic Math is simple and easy way of mathematics. It is mental and therefore 2 to 5 times faster than conventional methods. It is also very helpful in competitive exams. Vedic math has only 16 main formulae and these formulae cover most of the methods. Therefore, the methods are repeatable and easy to understand. Vedic math is also helpful to quickly check answers. It was invented by Shankaracharya Shree Bharathi Krushna Teerthaji Maharaj. This book is first in its series. It is an attempt to structure Vedic Math as per school curriculum. I am confident that you are enjoying Vedic math and the book. 
I can assure you that you will enjoy the book and it shall help the pupils. If you are in Indian subcontinents, we will send the book by post. For everyone else e-book is available. The price of the book is Rs. 380 for Indian subcontinent. Paperback will be available on Amazon.in. Digital copy is available on Google Play now.

Related Article


Contents of my next upcoming book: Vedic Math for 8th class

Image
Mathematics is a tricky subject. Those who love, enjoy it much and those who don’t, feel it’s boring. I lost interest in mathematics while in 7th class. Based on whatever I remember, it was mainly due lack of understanding of negative numbers. By nature, I am kinaesthetic person and therefore I refuse to accept anything unless understood thoroughly. Generally just memorization doesn’t work for me and the same thing happened about multiplication of negative numbers. Our teacher presented them as rules and I refused to accept them at face value. One year later my cousin grandfather started living with us and he had great interest in teaching. Moreover, his concepts in mathematics were extremely clear and he could answer all my crazy questions. This retriggered my interest in mathematics. The whole journey was so joyful that I wish everyone get a grandfather like him who is at home to help with fundamental questions in studies. Later, when I was in 9th I was introduced to Vedic Math by my…

वंशाचा दिवा

Image
तसे सामाजिक विषयावर मी खूप लिहिल नाहीये  पण हा विषय मला कधीतरी  मांडायचा होताच. कारण तो जवळपासच्या प्रत्येक घरात कधी उघड तर कधी आडून दिसतो आणि जेव्हा दिसतो तेव्हा मला प्रचंड बोचतो.तो अगदी थोडक्यात ह्या कवितेत सुचला असे वाटतंय.


ह्या कवितेतील " छोट्या तिला" देखील जेव्हा हा  फरक कळतो, तेव्हा ती स्त्री मुक्तीवादी वगैरे होत नाही पण दु:खी नक्कीच होते कारण तिच्या भावनाविश्वात उलथा पालथ होते कायमची.......
मी कळती झाल्यापासुनी मज वाटे त्याचा हेवा जरी लेक मीही लाडाची तरी तोच "वंशाचा दिवा"
ठाऊक नव्हते मजला हे गणित आहे काय जेव्हा प्रेमाने दोघांना थोपटायची माय
आजोबांची तर लाडाची  मी दुधावरली साय जोवरी दिसले नव्हते त्याचे पाळण्यातले पाय
घरा आनंद घेऊन आले गोजिरेसे ते नवजात अन आजी बोलून गेली  आज स्वर्गास टेकले हात
लगबगीने उजळली तिने  मग देवापुढली वात अन पुसायचे मज जे होते ते प्रश्न राहिले आत
स्वागतास त्याच्या मी सगळ्यात पुढे दारात मज ठाऊक नव्हते तेव्हा "मुलगा" ही वेगळी जात
तसे चटकन कळतच नाही "आधुनिक" अशा घरात खायचे अन दावायचे जिथे वेगळे असती दात
लेक झाली म्हणु…

होळी

Image
उधळीत रंग इतुके तू खेळतोस होळी रंग कोणता मी ल्यावा रीतीच माझी झोळी
रंग लालचुटुक शोभे जितुका गुलाबास तितुकाच आवडे मज जो रंग लाल मातीस
पिवळा धमक पाहावा ना ना फळा फुलांत अन मनात  साठवावा समईतला प्रकाश
नारिंगी रोज सजतो पूर्वेकडे पहाटे फळ रसदार नारिंगी ते पाहताच गार वाटे
शुभ्र धवल शोभतो बघ, उंच हिमशिखरात खिडकीतुनी पाहावा पुनवेच्याही चंद्रात
मज भावते निळाई अथांग त्या नभाची मखमल लपेटलेल्या त्या मोरपिसाऱ्याची
पावसात नाहलेली ती हिरवीगार अवनी जणू तृप्त जाहलेली पर्जन्य अमृत पिउनी
श्याम तो दिसावा मिटल्या डोळा अंतरात लपेटून घ्यावी मग मिट्ट काळोखी रात

असे रूप ते दिसावे मज नित्य सांजवेळी
अन भरून जावी माझी रितीचं ती झोळी

मी नित्य अनुभवावी ही तिचं तुझी होळीकल्याणी बोरकर
मुलाकात

Image
हिंदी कविता आहे मुलाकात..


ये मुलाकात है  किसीसे ...जिसे आप रोज मिलते हो .....पहचानते हो .......पर मिलके भी मिल नही पाते ......बोलते तो हो पर मुलाकात नही होती......कविता नीचे दिये गये लिंक पे सून सकते हो

Headphones recommended for great experience.


https://soundcloud.com/prosperity-n-joy/mulakat

 कल्याणी  बोरकर


पाऊस

Image
.....खरतर प्रत्येक वर्षीच तो येतो पण प्रत्येक पावसाळ्यात पावसाचे  पहील रूप पाहणे हे खूप सुंदर असतं.
त्याची वाट पाहणे, त्याने येण, आणि येताना त्याला  पहात पहात कविता लिहिणं म्हणजे खूप भारी वाटते
अशीच पहिल्या पावसाची नवीकोरी पहिली कविता ...कशी वाटतेय नक्की सांगा आणि खाली दिलेल्या लिंक वर ऐकताही येईल,


Listen here
नको नकोसेच झाले बघ डोईवर ऊन वाटे सोडेल का आभाळ आज त्याचे मौन
आग ओकणाऱ्या झळा भिनती रोमातून तितक्यात ऐकू आली कानी ओळखीची धून
पक्षी झाले सैरभैर वारे वाहिले फिरून आणि क्षणात दिसला तो येताना दुरून
ठरवले पहावे आज त्यावरी रागावून थांबू  नयेच स्वागता जावे पाठ फिरवून
किती रे बघावी तुझी एखाद्याने वाट डोळे सुकले रे माझे कोरडा झाला काठ
पण गाठलेच त्याने मला जाताना रागवून आणि मनवले असे त्याच्यातच भिजवून'
झाले पाऊस पाऊस मग डोईचे ते ऊन काळजात राहिला फक्त पाऊस भरून
असे असावेच काही ज्यात जाता यावे विरून अन कशानेतरी काळीज असे यावेच भरून
जेव्हा नकोसे होईल मग कसलेही ऊन तेव्हा बरसावे आपण पाऊस आपला होऊन तेव्हा बरसावे आपण पाऊस आपला होऊन

कल्याणी बोरकर